Currency: $USD
  • Dollar (USD)
  • Euro (EUR)

Cà phê tốt, sức khoẻ tốt hơn

Đào tạo phục vụ

Phục vụ chuyên nghiệp đòi hỏi người nhân viên phải có những điều kiện tối thiểu như ngoại hình, giọng nói, kỹ năng, kinh nghiệm, thái độ nghề nghiệp và một chút thông minh. Những yếu tố trên phần lớn có thể đào tạo, một người bình thương thành một phục vụ chuyên nghiệp.

đào tạo phục vụ chuyên nghiệp

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của người phục vụ được mô tả chi tiết và cụ thể. Chúng tôi đại diện cho bạn xây dựng quán trọn gói từ A-Z, hưởng ưu đãi cao nhất dành cho đại lý như: tái đầu tư hình ảnh nhận diện, cam kết lợi nhuận, cam kết bù lỗ,..

Trách nhiệm

Trách nhiệm của người phục vụ cần được nêu rõ để có ý thức hoàn thành nhiệm vụ tốt. Bạn sẽ tự thi công xây dựng quán, chúng tôi hỗ trợ thiết kế nhận diện thương hiệu theo chuẩn của VUI COFFEE, và được hỗ trợ đào tạo các kỷ năng mềm.

Tiêu chí

Xây dựng tiêu chí đánh giá nhân viên phục vụ. Bạn có quán đang hoạt động dự định tìm nguồn cà phê thay thế, vì lý do nào đó cần có nguồn cà phê uy tín hơn thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn nguồn cà phê và đào đạo các kỷ năng nềm như 2 cấp đại lý trên.

Cấp đại lý Cà Phê Vui
Back to Top
Call Now Button