Currency: $USD
  • Dollar (USD)
  • Euro (EUR)

Cà phê tốt, sức khoẻ tốt hơn

Chính sách đại lý

Hướng tới mục tiêu mang dòng cà phê nguyên chất bền vững đến với nhiều người hơn nữa, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn dưới bất kỳ hình thức nào, tiêu biểu cho các hình thức hợp tác như sau:

Cấp I

Chúng tôi đại diện cho bạn xây dựng quán trọn gói từ A-Z, hưởng ưu đãi cao nhất dành cho đại lý như: tái đầu tư hình ảnh nhận diện, cam kết lợi nhuận, cam kết bù lỗ,..

Cấp II

Bạn sẽ tự thi công xây dựng quán, chúng tôi hỗ trợ thiết kế nhận diện thương hiệu theo chuẩn của VUI COFFEE, và được hỗ trợ đào tạo các kỷ năng mềm.

Cấp III

Bạn có quán đang hoạt động dự định tìm nguồn cà phê thay thế, vì lý do nào đó cần có nguồn cà phê uy tín hơn thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn nguồn cà phê và đào đạo các kỷ năng nềm như 2 cấp đại lý trên.

Cấp đại lý Cà Phê Vui
Back to Top
Call Now Button