Currency: $USD
  • Dollar (USD)
  • Euro (EUR)

Cà phê tốt, sức khoẻ tốt hơn

Gia công

Chúng tôi có nhận gia công đóng gói các sản phẩm, hay hình thức cao hơn là thương hiệu của bạn sản phẩm của chúng tôi, chúng ta cùng phát triển.

Cà phê rang xay

Rang xay đóng gói theo yêu cầu, và công thức riêng của bạn,..

Cà phê hoà tan

Gia công đóng gói các dòng cà phê hoà tan như 1in1, 2in1, 3in1,…

Sản phẩm đặc biệt

Yêu cầu dòng sản phẩm đặc biệt chỉ dành riêng cho bạn

Back to Top
Call Now Button